اجرایی MBA (وارویک)

عمومی

درباره این دانشگاه

Warwick Business School isn't just a world-class business school at the heart of a world-class university; it's a hub of curiosity that is constantly challenging the status quo and championing busines ... اطلاعات بیشتر

Warwick Business School isn't just a world-class business school at the heart of a world-class university; it's a hub of curiosity that is constantly challenging the status quo and championing business as a power for good. اطلاعات محدود
کاونتری , لندن + 1 بیشتر کمتر
مشاهده پروفایل مدرسه