Keystone logo

1 MBA برنامه ها که در روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی ارتباطات ارتباطات تجاری 2024

فیلترها

فیلترها

  • روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی
  • ارتباطات
  • ارتباطات تجاری
رشته های تحصیلی
  • روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی (1)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

MBA برنامه ها که در روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی ارتباطات ارتباطات تجاری

ارتباطات کسب و کار را مورد مطالعه قرار روش های مختلف می توان و باید به برقراری ارتباط موثر در کسب و کار و همچنین به عموم مردم استفاده کنید. این دوره از مطالعه ممکن است شامل طراحی گرافیک، نوشتن، ارائه شفاهی، صفحات گسترده، تصویری و عکاسی.