استاد اجرایی مدیریت کسب و کار (EMBA)

American University of Ras al Khaimah

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

استاد اجرایی مدیریت کسب و کار (EMBA)

American University of Ras al Khaimah

استاد اجرایی مدیریت کسب و کار (EMBA)

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی


آخرین به روز رسانی January 27, 2017
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
سپتامبر 2018
Duration
مدت زمان
تمام وقت
Locations
امارات متحده عربی - Ras Al Khaimah
تاریخ شروع: سپتامبر 2018
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
سپتامبر 2018
امارات متحده عربی - Ras Al Khaimah
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات