Keystone logo

فیلترها

  • مطالعات فن آوری
رشته های تحصیلی
  • مطالعات فن آوری (0)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

MBA برنامه ها که در امنیت 2024

هیچ برنامه ای با معیارهای جستجوی شما مطابقت ندارد. لطفا فیلترهای خود را اصلاح کنید.

MBA برنامه ها که در امنیت

مردان و زنانی که می خواهند از جامعه در برابر خطر محافظت کنند، می توانند در کلاس های امنیتی ثبت نام کنند. دانش آموزانی که در این کلاس ها شرکت می کنند با آخرین فن آوری های موجود آموزش می بینند تا از قربانی شدن اقشار آسیب پذیر جلوگیری کنند و جامعه را ایمن نگه دارند.