Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید چندگانه MBA برنامه ها که در کسب و کار به زبان انگلیسی 2023

1 MBA برنامه ها که در کسب و کار به زبان انگلیسی 2023

بررسی اجمالی

انگلیسی بازرگانی جنبه های بسیاری از زبان انگلیسی که در ارتباط با بازرگانی و کسب و کار است را در بر می گیرد. واژگان بازرگانی نیز به افراد آموزش داده می شود تا بتوانند برای تجارت بین الملل، سخنرانی ها و مهارت های مرتبط با مذاکرات آماده گردند.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • زبان های خارجی
  • زبان انگلیسی
  • کسب و کار به زبان انگلیسی
رشته های تحصیلی
  • زبان های خارجی (1)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

رشته های تحصیلی مرتبط