Keystone logo

13 MBA برنامه ها که در بازاریابی بین الملل 2023

بررسی اجمالی

بازاریابی بین المللی شامل استفاده از تکنیک های بازاریابی و اصول در یک مقیاس جهانی. دانش آموزان در این زمینه اغلب فرصت برای مطالعه مباحث مانند ارتقای بین المللی، استراتژی، مالی جهانی، مقررات دولتی، با هدف قرار دادن و تخصیص منابع است.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • مطالعات بازاریابی
  • بازاریابی
  • بازاریابی بین الملل
رشته های تحصیلی
  • مطالعات بازاریابی (13)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه