Keystone logo

13 MBA برنامه ها که در مطالعات بازاریابی بازاریابی بازاریابی بین الملل 2024

فیلترها

فیلترها

  • مطالعات بازاریابی
  • بازاریابی
  • بازاریابی بین الملل
رشته های تحصیلی
  • مطالعات بازاریابی (13)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

MBA برنامه ها که در مطالعات بازاریابی بازاریابی بازاریابی بین الملل

بازاریابی بین المللی شامل استفاده از تکنیک های بازاریابی و اصول در یک مقیاس جهانی. دانش آموزان در این زمینه اغلب فرصت برای مطالعه مباحث مانند ارتقای بین المللی، استراتژی، مالی جهانی، مقررات دولتی، با هدف قرار دادن و تخصیص منابع است.