Keystone logo

فیلترها

  • مطالعات بازاریابی
  • بازاریابی
  • بازاریابی دارویی
رشته های تحصیلی
  • مطالعات بازاریابی (2)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

2 MBA برنامه ها که در بازاریابی دارویی 2024

    MBA برنامه ها که در بازاریابی دارویی

    برنامه های بازاریابی دارویی افراد را آماده می کند تا نیازهای تجاری پیچیده شرکت های دارویی را برآورده کند و دانش آموزان را با درک کامل علم پشت داروها مجهز کند. دانش آموزان ممکن است فیزیولوژی، شیمی و فارماکولوژی را مطالعه کنند و در عین حال در مورد شیوه های کسب و کار در صنعت مراقبت های بهداشتی نیز بیاموزند.