توضیحات رسمی را مطالعه کنید

مدرسه Kellogg با موسسات خارج از کشور همکاری می کند که تعهد خود را به سختی تحصیلی و درک جهانی از مدیریت به اشتراک می گذارند.

از سال 1996، Kellogg تاسیس برنامه های اجرایی اجرایی مشترک با

برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 6 برنامه دیگر ارائه شده توسط Kellogg School of Management at Northwestern University »

این دوره Online, Campus based
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
تمام وقت
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا

سپتامبر 2019

Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date