برنامه حرفه ای MBA

عمومی

$expand_more $expand_less

مقدمه

$expand_more $expand_less

گالری

$expand_more $expand_less

دانشجویان ایده‌آل

$expand_more $expand_less

پذیرش

$expand_more $expand_less

بورسیه تحصیلی و تأمین بودجه

$expand_more $expand_less

برنامه درسی

$expand_more $expand_less

شهریه برنامه

$expand_more $expand_less

پیشنهادات کتبی دانشجو

$expand_more $expand_less

درباره این دانشگاه

The UCR School of Business educates and develops leaders who are as diverse as the challenges they face, the workforces they lead, and the enterprises they grow. With nearly 20,000 alumni, the School ... اطلاعات بیشتر

The UCR School of Business educates and develops leaders who are as diverse as the challenges they face, the workforces they lead, and the enterprises they grow. With nearly 20,000 alumni, the School of Business is developing the human capital that drives the region’s economic growth and vitality. اطلاعات محدود
کنار رودخانه
مشاهده پروفایل مدرسه
$expand_more $expand_less

سؤالی بپرسید

این فرم را تکمیل کنید، سپس تیم پذیرش دانشگاه به شما پاسخ خواهد داد.