Keystone logo

62 MBA برنامه ها که در مطالعات مدیریت برنامه های اجرایی 2024

فیلترها

فیلترها

  • مطالعات مدیریت
  • برنامه های اجرایی
رشته های تحصیلی
  • مطالعات مدیریت (62)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

MBA برنامه ها که در مطالعات مدیریت برنامه های اجرایی

بسیاری از مدیران سطوح میانی و ارشد پیدا کردن که، در برخی از نقطه در زندگی حرفه ای خود، آنها را از دانش تخصصی به منظور به حرکت به سطح بعدی نیاز دارید. برنامه های اجرایی اغلب هدف ارائه دسترسی به اطلاعات کسب و کار مربوطه لازم برای پیشرفت.