Read the Official Description

این هست یک برنامه دو ساله با تمرکز مدیریت به طور کلی. این برنامه با هدف توسعه حرفه ای با کیفیت بالا خواهد شد که عوامل تغییر از طریق ترکیبی از خلاقیت، ابتکار، شایستگی و مهارت های فردی خود. کل تجربه یادگیری بسیار تعاملی است و ارائه می دهد بهترین ترکیب از موارد، شبیه سازی و سخنرانی های تعاملی به اطمینان حاصل شود که دانش آموزان هر دو از تئوری و بهترین شیوه های کسب و کار به دست آورید.

MBA یکی ازدرجات تحصیلی کارشناسی ارشد و بسیار پرطرفداردانشجویان رشته بازرگانی در سراسر جهان می باشد

هدف آن توسعه صلاحیت های کاربردی هر مدیر معاصر انتظار می رود در محیط کسب و کار به طور فزاینده پیچیده امروز است. است تاکید قوی بر روی درک و مدیریت شرکت مدرن در چارچوب پیچیده ای از پاکستان وجود دارد.

دانشکده برنامه برای توانایی خود را به ترکیب تئوری و عمل در کلاس درس اشاره شد، ساخت تجربه یادگیری دور غنی تر. این می آید از تجربه خود در زمینه مشاوره، تحقیق، مورد نوشتن، و کار با هیئت مدیره شرکت های مختلف در کشور در سال اول برنامه MBA در حال توسعه بر مهارت های اولیه و تکنیک و همچنین تشویق توانایی های تحلیلی و ارتباطی. سال دوم یک رویکرد استراتژیک و عملکرد متقابل از طریق یک 6 هفته اجباری کارآموزی و تمرکز بیشتر بر روی صورت بر اساس بحث در کلاس تشویق می کند.

دانشجویان MBA باید یک CGPA از 2.50 به فارغ التحصیل. این سه دانشجو بالا مدال توسط Engro مواد غذایی محدود تعلق می گیرد.

MBA پذیرش مورد نیاز

  • یک فرم تنوع نمایش قوی و کامل از نقاط قوت و منافع
  • 16 سال تحصیل و یا هم ارزی حرفه ای به تجربه علمی که توسط HEC به رسمیت شناخته شده
  • GMAT، GRE و یا FMAT (FCC مدیریت آزمون استعداد) نمره خوبی
  • مصاحبه موفق با کمیته MBA
  • سابقه کار مطلوب است اما لازم نیست

لطفا اینجا آخرین اطلاعات برنامه را پیدا کنید: http://www.fccollege.edu.pk/academics/som/mba

Program taught in:
انگلیسی
این دوره
Start Date
آپریل 2019
Duration
Full-time
Price
734,920
Deadline
By locations
By date
Start Date
آپریل 2019
End Date
Application deadline

آپریل 2019

Location
Application deadline
End Date