Keystone logo

3 MBA برنامه ها که در تجارت شراب 2023

بررسی اجمالی

در این مطالعه از افراد کسب و کار شراب می توانید کمک به دانش آموزان همه در مورد نحوه شراب ساخته شده، پردازش، توزیع، فروش و خدمت یاد بگیرند. موضوع مطالعه ممکن است شامل نظریه کسب و کار، مدیریت تاکستان، بازاریابی، تدارکات، و حتی تقدیر شراب.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • مطالعات مواد غذایی و آشامیدنی
  • تجارت غذا و آشامیدنی
  • تجارت شراب
رشته های تحصیلی
  • مطالعات مواد غذایی و آشامیدنی (3)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه