Keystone logo

1 MBA برنامه ها که در هنر های نمایشی مطالعات فیلم تولید فیلم 2024

فیلترها

فیلترها

  • هنر های نمایشی
  • مطالعات فیلم
  • تولید فیلم
رشته های تحصیلی
  • هنر های نمایشی (1)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

MBA برنامه ها که در هنر های نمایشی مطالعات فیلم تولید فیلم

بسیاری از انواع مختلف از تولید، از جمله تولید فیلم، تولید موسیقی، تولید انرژی، تولید صنعتی وجود دارد. دانش آموزانی که دنبال یکی از این برنامه به طور کلی در مورد موضوعاتی مانند رهبری، تدارکات، و حداکثر رساندن بهره وری یاد بگیرند.