Keystone logo

فیلترها

  • مطالعات اقتصادی
  • حسابداری
  • حسابداری
  • حسابداری رسمی دولتی
رشته های تحصیلی
  • مطالعات اقتصادی (1)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

1 MBA برنامه ها که در حسابداری رسمی دولتی 2024

    MBA برنامه ها که در حسابداری رسمی دولتی

    کسانی که در رشته حسابداری رسمی رسمی تحصیل می کنند اغلب مهارت های حرفه ای لازم برای نگهداری سوابق مالی و تهیه اسناد مالیاتی مختلف و گاهی پیچیده را می آموزند. دوره های آکادمیک در زمینه حسابداری ممکن است به شدت بر روی ریاضیات، تجارت، سیستم های اطلاعات مدیریت و سایر الزامات خاص حسابداری تمرکز کنند.