توضیحات رسمی را مطالعه کنید

این مؤسسه هدف به عنوان اساسی: توسعه مهارت های مدیریتی از شرکت کنندگان در برنامه های آن است.

برنامه‌های آموزش داده شده در:
اسپانیایی

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید:

EMBA

Instituto Internacional San Telmo

پیچیدگی فعلی دنیای کسب و کار از مدیران و کارفرمایان بسیار واجد شرایط است. جهانی سازی مستلزم مدیریتی است که آماده است تا در هر نقطه از جهان کار کند. برنامه استاد با هدف تو ... [+]

MBA اجرایی

پیچیدگی فعلی دنیای کسب و کار از مدیران و کارفرمایان بسیار واجد شرایط است.

جهانی سازی مستلزم مدیریتی است که آماده است تا در هر نقطه از جهان کار کند.

برنامه استاد با هدف توسعه مهارت های مدیریتی تعدادی از متخصصان با تجربه است.

هدف آن بهبود مشارکت کنندگان در انجام وظایف دستورالعمل به آنها است و آمادگی آنها برای اشاعه مسئولیت های بیشتر در آینده با مشاغل بین المللی است.

E-MBA چیست؟فرم تقاضا، با چشم انداز جهانی و یکپارچه از همه زمینه های مدیریت، بین المللی شدن و جهانی سازی کسب و کار.توسعه مهارت های مدیریت با تاکید بر بهبود نگرش های شخصی و حرفه ای: کار گروهی، ارتباطات، رهبری، مدیریت زمان، تصمیم گیری، هیئت و مذاکره.EMPHASIS در حرفه ای حرفه ای با تمرکز بر توسعه شخصی، ارزیابی دانشگاهی سه ماهه و نظارت بر پیگیری.توجه شخصیهر شرکت کننده منحصر به فرد است و سزاوار تمام توجه و کمک به دست آوردن بهترین نتایج برنامه است.دبیرخانه دستور و برنامه با تعهد کامل به آن.دانشکده در دسترس برای مشورت و رویکرد مناسب برای مطالعه شخصی است.آموزگار به هر شرکت کننده اختصاص داده می شود، که به آنها راهنمایی می کند و به آنها کمک می کند تا مشکلات را که ممکن است در طول برنامه درگیر شوند غلبه می دهد.روش یادگیریروش فعال، عملی و مشارکتی: روش مورد.موارد شرکت های واقعی و شرایط فعلی با رویکرد بین المللی.توسط نویسندگان و با حضور شخصیت های اصلی آموزش داده شده است.پشتیبانی مفهومی با یادداشت های فنی و سخنرانی ها - کومه، که باعث تقویت مطالعه شخصی می... [-]
اسپانیا Seville
درخواست اطلاعات
اسپانیایی
پاره وقت
2 سال ها
پردیس دانشگاهی
اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی

Instituto Internacional San Telmo: Un espacio único para crecer