Ibat College Dublin

مکان ها

دوبلین

IBAT College Dublin

Address
Wellington Quay Campus,
IBAT College Dublin,
16-19 Wellington Quay

دوبلین, شهرستان دوبلین, ایرلند
وب سایت
تلفن
+353 1 807 5055

دوبلین

Address
Frederick Street Campus,
IBAT College Dublin,
24-27 Frederick Street North

دوبلین, شهرستان دوبلین, ایرلند

گالری

این فرم را تکمیل کنید، سپس تیم پذیرش دانشگاه به شما پاسخ خواهد داد.