‏ 2019‏ سنگال و dakar ایالات متحده آمریکا کالج ها عالیرتبه

On this page you can search for Universities, Colleges and Business schools in Dakar. You will easily find all information about the top ranked universities in Dakar. Click on"Read more" for a detailed description of the university and an overview of the study programs offered.

Find universities in Dakar and browse through their programs to find the ones that suit you best. Get all info about the various study options in Dakar and compare the tuition fees and length of study. You can save time and contact universities in Dakar directly: fill out the"Request free information" form, which will put you in contact with the admissions office.

Start the search for your future education right away!

اطلاعات بیشتر اطلاعات محدود

3نتایج درDakar

محل
سنگال
Dakar
Kedge Business School معیار مدرسه کسب و کار فرانسه با 4 پردیس در فرانسه (پاریس، بوردو، مارسی، و تولن)، 2 در چین (شانگهای و سوجو)، 1 در داکار، سنگال و ...
اکول سوپریور د Journalisme پاریس در پاریس در دوره 1896-1899 توسط اساتید دانشگاه مایل به گسترش آموزش در علوم اجتماعی ایجاد شده است. این دارای تمایز به ...
در سال 1996، موسسه آفریقایی مدیریت (موسسه AFRICAIN DE مدیریت) یکی از مدارس کسب و کار خصوصی در غرب آفریقا منجر شده است. تنظیم در داکار، پایتخت سنگال، I...