IAE Nice Graduate School of Management

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

فرمان مورخ 1965 نهاد دانشگاه چند رشته بر اساس سه دانشگاه از: Faculté پردازنده ادبی زیبا و هنری (دانشکده علوم انسانی)، در Faculté پردازنده علوم (دانشکده علوم) و Faculté د droit و همکاران علوم ECONOMIQUES (دانشکده حقوق و اقتصاد)، فقط به عنوان آنها در سال 1968 واقع شده اند. در سال 1989، دانشگاه د زیبا افزود: "سوفیا آنتی پولیس" به نام اصلی خود، با در نظر گرفتن افزایش که توسط پارک فناوری واقع نزدیک به او داده شد.

مکان ها

خوب

IAE Nice - Ecole Universitaire de Management

Address
IAE Nice
Campus Saint-Jean d'Angély
24, Avenue des Diables Bleus
06357 Nice cedex 4

06300 خوب, Provence-Alpes-Côte d'Azur, فرانسه
تلفن
+33 4 92 00 11 01

بورسیه تحصیلی Keystone

گزینه‌هایی که بورسیه ما می‌تواند به شما ارائه دهد را بشناسید

برنامه ها