‏ 2019‏ مالزی - in Subang Jaya کالج ها عالیرتبه

On this page you can search for Universities, Colleges and Business schools in Subang Jaya. You will easily find all information about the top ranked universities in Subang Jaya. Click on"Read more" for a detailed description of the university and an overview of the study programs offered.

Find universities in Subang Jaya and browse through their programs to find the ones that suit you best. Get all info about the various study options in Subang Jaya and compare the tuition fees and length of study. You can save time and contact universities in Subang Jaya directly: fill out the"Request free information" form, which will put you in contact with the admissions office.

Start the search for your future education right away!

اطلاعات بیشتر اطلاعات محدود

3نتایج درSubang Jaya

محل
مالزی
Subang Jaya
دانشگاه موناش (بزرگترین استرالیا) در حال حاضر 58 رتبه جهانی در رتبه بندی دانشگاه جهانی QS رتبه بندی شده است! بیا، کشف و بررسی گزینه های آموزشی خود را ...
دانشگاه تیلور عضو گروه آموزش و پرورش تیلور، که آن هم شامل کالج تیلور، مدرسه بین المللی باغ، استرالیا مدرسه بین المللی مالزی، سری باغ مدرسه بین المللی،...
کالج بین المللی وست مینستر (WIC) یک بخش از لندن دانشکده گروه بازرگانی از دانشکده است. به عنوان یک بخش از گروه LSC، WIC ارائه دوره بر اساس سیستم همان ص...