‏ 2019‏ هلند و in Assen کالج ها بهترین

On this page you can search for Universities, Colleges and Business schools in Assen. You will easily find all information about the top ranked universities in Assen. Click on"Read more" for a detailed description of the university and an overview of the study programs offered.

Find universities in Assen and browse through their programs to find the ones that suit you best. Get all info about the various study options in Assen and compare the tuition fees and length of study. You can save time and contact universities in Assen directly: fill out the"Request free information" form, which will put you in contact with the admissions office.

Start the search for your future education right away!

اطلاعات بیشتر اطلاعات محدود

2نتایج درAssen

محل
هلند
Assen
گسترش مرزهای شما این است که همه چیز در مورد آن است، این چیزی است که ما به آن اعتقاد داریم. جهان در پای شما قرار دارد و شما می توانید هر کاری را انجام ...
دانشگاه Hanze علوم کاربردی (UAS) است که در شهرستان دانشجو پر جنب و جوش از گرونینگن واقع شده است. در حال حاضر انواع گسترده ای از کارشناسی و برنامه ها، ...