‏ 2019‏ هندوستان و in Goa کالج ها برترین های

On this page you can search for Universities, Colleges and Business schools in Panaji. You will easily find all information about the top ranked universities in Panaji. Click on"Read more" for a detailed description of the university and an overview of the study programs offered.

Find universities in Panaji and browse through their programs to find the ones that suit you best. Get all info about the various study options in Panaji and compare the tuition fees and length of study. You can save time and contact universities in Panaji directly: fill out the"Request free information" form, which will put you in contact with the admissions office.

Start the search for your future education right away!

اطلاعات بیشتر اطلاعات محدود

2نتایج درPanaji

محل
هندوستان
Panaji
موسسهGoa Institute of Management در غات غربی در غرفه های غربی تبدیل به معرفتی از دانش مدیریت مدرن با عقب نشینی در تپه ها شده است. این یک ترکیب کامل با...
موسسه هندی فنی - مدیریت آموزشی دوره های آمادگی (ITI MET) و موسسه سوئیس گوا مدیریت هتل (GSIHM) است که به ارائه فرصت های آموزشی و حرفه ای برای دانش آموز...