‏ 2019‏ در پاناما مدارس عالی بازرگانی عالیرتبه

On this page you can search for Universities, Colleges and Business schools in پاناما. You will easily find all information about the top ranked universities in پاناما. Click on"Read more" for a detailed description of the university and an overview of the study programs offered.

Find universities in پاناما and browse through their programs to find the ones that suit you best. Get all info about the various study options in پاناما and compare the tuition fees and length of study. You can save time and contact universities in پاناما directly: fill out the"Request free information" form, which will put you in contact with the admissions office.

Start the search for your future education right away!

اطلاعات بیشتر اطلاعات محدود

5نتایج درپاناما

ISAE Universidad در سال 1985 به عنوان موسسه اداره شرکت ها افتتاح شد و اولین نهاد آموزش و پرورش پس از رسانه ها بود که توسط وزارت آموزش و پرورش پاناما ت...
ماTecnológico de Monterrey یک مؤسسه خصوصی است، غیر انتفاعی، مستقل و وابسته به احزاب سیاسی و مذهبی است. این در سال 1943 به لطف چشم انداز کسب و کار مکزی...
لا از sede عدن پاناما SE encuentra ubicada estratégicamente، EN لاس تورس د لاس آمریکا، لا زونا MAS DINAMICA Y empresarial د لا سیوداد د پاناما. ال پای...
ADEN یک شبکه آموزشی بین المللی است که توسط ACBSP تأیید شده که فعالیت اصلی آن مدرسه بازرگانی است که در سال 1992 تأسیس شد. این تمرکز بر پیشرفت حرفه ای م...
IESA - Instituto de Estudios Superiores de AdministraciónIESA یک مدرسه مدیریت خصوصی خصوصی و غیرانتفاعی است که خدمات عمومی را به کل جامعه ارائه می دهد ...