توضیحات رسمی را مطالعه کنید

دربارهی ما

ما در مدرسه Carlson از مدیریت به اشتراک گذاشتن یک تعهد به تخیل، نامزدی، و جاه طلبی. بر اساس در شهرهای دوقلو از مینیاپولیس و سنت پل، قرار دارد در دانشگاه مینه سوتا، مدرسه کارلسون به یک رهبر در آموزش و پرورش کسب و کار و پژوهش است. رویکرد ما دانش آموزان به فرصت منحصر به فرد یادگیری تجربی، برنامه های آموزشی بین المللی پویا متصل است و به یک شبکه پر جنب و جوش از کسب و کار در سراسر کشور و فراتر از آن.

مدرسه کارلسون اعطا درجه برای یک برنامه کامل در مقطع کارشناسی (BSB)، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (MBA)، یک کارشناسی ارشد حسابداری (MACC)، کارشناسی ارشد در تجزیه و تحلیل ترافیک کسب و کار (MSBA)، کارشناسی ارشد کسب و کار مالیات (MBT) ، کارشناسی ارشد امور مالی (MS-امور مالی)، کارشناسی ارشد منابع انسانی و روابط صنعتی (MA-HRIR)، کارشناسی ارشد مدیریت زنجیره تامین (MS-SCM)، و یک برنامه دکتری، و همچنین ارائه یک میزبان از سطح اجرایی فرصت های آموزش مداوم.

هدف ما

افراد و سازمان های الهام بخش و قادر به ایجاد آینده ای روشن تر.

قول ما

ما یک تجربه یادگیری تغییر دنده برای هر دانش آموز ایجاد خواهد کرد. ما دانش نفوذ ایجاد می شود که اثرات آینده سازمان است. ما رهبران کارآفرینی با تخیل، صداقت، و طرز فکر جهانی مورد نیاز برای مقابله با چالش های بزرگ روبرو کسب و کار و جامعه رشد خواهد کرد.

برنامه‌های آموزش داده شده در:
  • انگلیسی

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید:

UMN Carlson School of Management Video Tour