Keystone logo

80 دوره یک ساله مدیریت ارشد بازرگانی برنامه ها 2024

فیلترها

فیلترها

 • دوره یک ساله مدیریت ارشد بازرگانی
رشته های تحصیلی
  آموزش (0)بهداشت و درمان (0)
 • حمل و نقل و لجستیک (1)
 • خودبهسازی (0)
 • روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی (1)
 • زبان های خارجی (0)ساخت و ساز (0)
 • علوم اجتماعی (2)
 • علوم زیستی (0)علوم طبیعی (0)
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

  دوره یک ساله مدیریت ارشد بازرگانی برنامه ها توضیح داده شد

  دانش آموزانی که یک MBA سالی یکهفته کسب می کنند می توانند با دانش و مهارت های لازم برای دستیابی به موقعیت های مدیریت در دنیای کسب و کار مجهز شوند. برنامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی به طور معمول کار گروهی را با مربیگری فردی برای توسعه شخصی ترکیب می کند.