Keystone logo

91 MBA برنامه ها که در رهبری 2023

بررسی اجمالی

استاد در رهبری خواهد شد دانش آموزان با پس زمینه بین رشته ای ارائه به طوری که آنها می توانید انواع شرایط در سازمان را پوشش میدهد. دانش آموختگان خواهد بود توانایی که مسئولیت رسیدگی به تغییر سازمانی، تیم تسهیل، درگیری و ارتباطات.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • مطالعات مدیریت
  • رهبری
رشته های تحصیلی
  • مطالعات مدیریت (91)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه