Keystone logo

13 MBA برنامه ها که در علوم اجتماعی علوم سیاسی 2024

فیلترها

فیلترها

  • علوم اجتماعی
  • علوم سیاسی
رشته های تحصیلی
  • علوم اجتماعی (13)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

MBA برنامه ها که در علوم اجتماعی علوم سیاسی

علوم سیاسی سعی دارد تا ساختار نهادهای های دولتی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و ساختارهای اجتماعی تاثیرپذیر از این نهادها را نیز مورد بررسی قرار دهد. یکی از بخش های مهم در این مطالعات درک و شناخت رفتار سیاسی شهروندان و مسائل متعدد فلسفی و اخلاقی است.