Keystone logo

فیلترها

  • مطالعات اقتصادی
  • امور مالی
  • مالیه و اقتصاد
رشته های تحصیلی
  • مطالعات اقتصادی (5)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

5 MBA برنامه ها که در مالیه و اقتصاد 2024

    MBA برنامه ها که در مالیه و اقتصاد

    برنامه امور مالی و اقتصاد به سمت دانشجویانی که می خواهند برای به دست آوردن آموزش جامع در امور مالی بشود. هر برنامه متفاوت خواهد بود، اما بسیاری از آنها در ابزار تجزیه و تحلیل تمرکز و چگونه آنها را در کسب و کار استفاده می شود.