Keystone logo

فیلترها

 • مطالعات انرژی
 • مدیریت انرژی
رشته های تحصیلی
 • مطالعات انرژی (14)
  • بازگشت به دسته اصلی
  مکان ها
  مکان های بیشتری پیدا کنید
  نوع مدرک
  مدت زمان
  سرعت مطالعه
  زبان
  زبان
  قالب مطالعه

  14 MBA برنامه ها که در مدیریت انرژی 2024

   MBA برنامه ها که در مدیریت انرژی

   مطالعات مدیریت انرژی برای افرادی طرح ریزی گردیده است که علاقمند به حفاظت از انرژی و توسعه استفاده از انرژی های پایدار هستند. اصول حفاظت از انرژی به انضمام بررسی هدر رفتن انرژی، درجه بندی ابزارآمایی و گزارش نویسی موضوعاتی است که مورد مطالعه قرار می گیرند.