Keystone logo

26 MBA برنامه ها که در مطالعات کسب و کار مدیریت کسب و کار مدیریت کسب و کار بین المللی 2024

فیلترها

فیلترها

  • مطالعات کسب و کار
  • مدیریت کسب و کار
  • مدیریت کسب و کار بین المللی
رشته های تحصیلی
  • مطالعات کسب و کار (26)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

MBA برنامه ها که در مطالعات کسب و کار مدیریت کسب و کار مدیریت کسب و کار بین المللی

چه برای افرادی که در پی راه اندازی حرفه ای در زمینه بازرگانی هستند و چه برای افرادی که به قصد پیشرفت در شغل فعلی خود تلاش می کنند، دوره مدیریت بازرگانی بین الملل می تواند راه بسیار خوبی برای افزایش دانش و معلومات در زمینه اصول کلیدی و شیوه های کار در انواع کسب و کار در مقیاس جهانی باشد.