Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 4 MBA برنامه ها که در مدیریت حمل و نقل دریایی 2023

4 MBA برنامه ها که در مدیریت حمل و نقل دریایی 2023

بررسی اجمالی

حرفه ای هایی که در مدیریت حمل و نقل آموزش دیده اند یک منبع تقاضای در اقتصاد جهانی جدید هستند. شرکت هایی که کالاهای وارداتی و صادراتی را اداره می کنند نیاز به مدیریت دانش دارند که می توانند از طریق حمل و نقل در سراسر جهان هدایت شوند.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • مطالعات مدیریت
  • تدارکات
  • مدیریت حمل و نقل دریایی
رشته های تحصیلی
  • مطالعات مدیریت (4)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه