Keystone logo

فیلترها

  • مطالعات مدیریت
رشته های تحصیلی
  • مطالعات مدیریت (0)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

MBA برنامه ها که در مدیریت خرید 2024

هیچ برنامه ای با معیارهای جستجوی شما مطابقت ندارد. لطفا فیلترهای خود را اصلاح کنید.

MBA برنامه ها که در مدیریت خرید

مدرک کارشناسی ارشد در مدیریت تدارکات در نظر دارد به دانش آموزان با مهارت های مدیریتی که مسئولیت رسیدگی به مدیریت موجودی، روابط با عرضه کننده کالا، کنترل کیفیت و فعالیت های خرید. دانش آموختگان قادر به نگه داشتن موقعیت در زنجیره تامین و مدیریت تدارکات.