Keystone logo

فیلترها

  • مطالعات مدیریت
  • مدیریت
  • مدیریت دفتری
رشته های تحصیلی
  • مطالعات مدیریت (1)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

1 MBA برنامه ها که در مدیریت دفتری 2024

    MBA برنامه ها که در مدیریت دفتری

    دانشجویان علاقه مند به شغلی در یک محیط تجاری شلوغ ممکن است بخواهند مطالعه مدیریت اداری را در نظر بگیرند. این دوره آموزشی برای تقویت مهارت های ارتباطی بین دفتر، بهبود روابط با مشتری و تجهیز دانش آموزان به ابزارهای مدیریت استرس طراحی شده است.