Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 8 MBA برنامه ها که در مدیریت مشاغل ورزشی 2023

8 MBA برنامه ها که در مدیریت مشاغل ورزشی 2023

بررسی اجمالی

مدیریت کسب و کار ورزش به مساحت کسب و کار که در آن آموزش دیده حرفه ای مدیریت کسب و کار از یک ورزشکار و یا سازمان های ورزشی است. زمینه های مشترک مطالعه و عمل برای مدیران کسب و کار ورزش شامل بازاریابی ورزشی، امور مالی و قانون است.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • ورزش
  • تجارت ورزشی
  • مدیریت مشاغل ورزشی
رشته های تحصیلی
  • ورزش (8)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه