Keystone logo

فیلترها

  • مطالعات فن آوری
  • نوآوری فناوری
  • مدیریت نوآوری
رشته های تحصیلی
  • مطالعات فن آوری (4)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

4 MBA برنامه ها که در مدیریت نوآوری 2024

    MBA برنامه ها که در مدیریت نوآوری

    تفکر جدید و مدیریت نوآوری چیزی است که برای برجسته شدن در یک محیط تجاری جهانی لازم است. دانش آموزانی که این برنامه را تکمیل می کنند اغلب به دنبال موقعیت های مدیریتی در زمینه کسب و کار انتخابی خود هستند.