Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 17 MBA برنامه ها که در مدیریت هتل 2023

17 MBA برنامه ها که در مدیریت هتل 2023

بررسی اجمالی

مدیریت هتل شامل حال اجرا و نظارت بر تمام جنبه های یک کسب و کار مسکن. دانش آموزانی که مطالعه این رشته می توانید مهارت های کلیدی مانند توانایی های ارتباطی، مالی و رهبری در به دست آوردن برای کمک به آنها دنبال فرصتهای شغلی در این زمینه است.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • گردشگری و مهمان نوازی
  • مدیریت هتل
رشته های تحصیلی
  • گردشگری و مهمان نوازی (17)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه