Keystone logo

فیلترها

  • گردشگری و مهمان نوازی
  • مدیریت هتل
  • مدیریت هتل بین المللی
رشته های تحصیلی
  • گردشگری و مهمان نوازی (11)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

11 MBA برنامه ها که در مدیریت هتل بین المللی 2024

    MBA برنامه ها که در مدیریت هتل بین المللی

    دانش آموزانی که مطالعه مدیریت هتل بین المللی توسعه تخصص اداری، عملیاتی و مدیریتی است. به منظور تقویت مهارت های رهبری کسب و کار خود، دانش آموزان از طریق سخنرانی های کلاس درس و همچنین یادگیری دست در تجربه هایی مانند کارآموزی و سفرهای.