Keystone logo

1 MBA برنامه ها که در مطالعات ورزش و ورزش تجارت ورزشی مدیریت ورزش بین الملل 2024

فیلترها

فیلترها

  • مطالعات ورزش و ورزش
  • تجارت ورزشی
  • مدیریت ورزش بین الملل
رشته های تحصیلی
  • مطالعات ورزش و ورزش (1)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

MBA برنامه ها که در مطالعات ورزش و ورزش تجارت ورزشی مدیریت ورزش بین الملل

اصول ورزشی و کسب و کار و مفاهیم تدریس به دانش آموزان تعقیب آموزش و پرورش در مدیریت ورزشی بین المللی ممکن است آنها را در به دست آوردن طیف وسیعی از مشاغل، از جمله موقعیت های مانند مشاور، مدیر منطقه نعوظ، مدیر عملیات و یا مدیر تیم های ورزشی کمک کند.