Keystone logo

فیلترها

 • مطالعات مدیریت
 • مدیریت پروژه
رشته های تحصیلی
 • مطالعات مدیریت (41)
  • بازگشت به دسته اصلی
  مکان ها
  مکان های بیشتری پیدا کنید
  نوع مدرک
  مدت زمان
  سرعت مطالعه
  زبان
  زبان
  قالب مطالعه

  41 MBA برنامه ها که در مدیریت پروژه 2024

   MBA برنامه ها که در مدیریت پروژه

   مدیریت پروژه با تکمیل موفق پروژه ها از طریق هدایت آنها از آغاز تا پایان سروکار دارد. مدیران پروژه اغلب در تیم های حقوقی، در بخش های آموزش و در بخش تدارکات یافت می گردند. برنامه ریزی درخصوص یک پروژه مستلزم مهارت در بودجه بندی، مدیریت زمان و ارتباطات است.