Keystone logo

فیلترها

  • مطالعات کسب و کار
  • مدیریت کسب و کار
  • مدیریت کسب و کار کوچک
رشته های تحصیلی
  • مطالعات کسب و کار (3)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

3 MBA برنامه ها که در مدیریت کسب و کار کوچک 2024

    MBA برنامه ها که در مدیریت کسب و کار کوچک

    دانش آموزانی که می خواهند یاد بگیرند که چگونه یک کسب و کار را اجرا کنند، ممکن است در یک برنامه مدیریت کسب و کار کوچک شرکت کنند. این رشته مورد بررسی بسیاری از عناصر است که به داشتن و اداره یک کسب و کار.