Keystone logo

فیلترها

 • مطالعات مهندسی
 • مهندسی خودرو
رشته های تحصیلی
 • مطالعات مهندسی (1)
  • بازگشت به دسته اصلی
  مکان ها
  مکان های بیشتری پیدا کنید
  نوع مدرک
  مدت زمان
  سرعت مطالعه
  زبان
  زبان
  قالب مطالعه

  1 MBA برنامه ها که در مهندسی خودرو 2024

   MBA برنامه ها که در مهندسی خودرو

   در برنامه های تحصیلی مهندسی خودرو، دانشجویان می توانند خود را برای مجموعه ای از مشاغل مختلف در این حوزه مهیا سازند. بسیاری از دانش آموختگان این رشته، سمت های شغلی در سطوح مختلف تولید، پسا تولید، پردازش صنعتی، طراحی خودرو و پژوهش و طراحی می یابند.