Keystone logo

فیلترها

  • علوم اجتماعی
  • علوم سیاسی
  • پروتکل
رشته های تحصیلی
  • علوم اجتماعی (2)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

2 MBA برنامه ها که در پروتکل 2024

    MBA برنامه ها که در پروتکل

    دنیای گردشگری تجاری، برنامه ریزی رویداد و مدیریت هتل همگی نیازمند مهارت های فنی در پروتکل و سازماندهی هستند. دوره های پروتکل ممکن است به دانش آموزان کمک کند تا برای مشاغل در مهمان نوازی، گردشگری، مدیریت بازرگانی و زمینه های مربیگری آماده شوند.