هسته

 • مدیریت کیفیت
 • مدیریت پروژه موثر
 • مدیریت منابع انسانی
 • حسابداری مالی
 • مدیریت استراتژیک
 • اقتصاد مدیریتی
 • رفتار سازمانی

انتخابی

 • نگارش دانشگاهی
 • بازاریابی دیجیتال / تجارت آنلاین
 • تجزیه و تحلیل بازار بازار
 • اتوبوس. Comms موضوع 1 - نوشتن
 • بازاریابی خدمات

گرایش

 • تأیید اعتبار بهداشتی
 • اخلاق بهداشت و درمان / CSR
 • سیاست های بهداشت و درمان
 • رهبری بهداشت و درمان
 • ایمنی بیمار
 • مدیریت ریسک بهداشت و درمان
برنامه آموزش در:
انگلیسی
این دوره واقع در پردیس
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا

سپتامبر 2019