آماده به دنیای کسب و کار می شود

به دنبال گسترش افق دید شماست و حرفه ای خود را به جهان؟ در استاد USQ از کسب و کار مدیریت بین المللی، به شما خواهد آموخت که چگونه برای حل مشکلات سازمانی جهانی پیچیده و توسعه یک دیدگاه بین فرهنگی مدیریت و کسب و کار بین المللی است.

این درجه، با برخی از آموزش چهره به چهره در USQ Toowoomba و اسپرینگفیلد تحویل داده اینترنتی، به شما این فرصت برای افزایش مهارت های مدیریت بین المللی خود را با تمرکز خاص بر کسب و کار بین المللی است.

.

برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 2 برنامه دیگر ارائه شده توسط University of Southern Queensland (USQ) »

این دوره آنلاین, واقع در پردیس
Duration
2 - 8 
پاره وقت
تمام وقت
Price
22,430 AUD
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ