Read the Official Description

آماده به دنیای کسب و کار می شود

به دنبال گسترش افق دید شماست و حرفه ای خود را به جهان؟ در استاد USQ از کسب و کار مدیریت بین المللی، به شما خواهد آموخت که چگونه برای حل مشکلات سازمانی جهانی پیچیده و توسعه یک دیدگاه بین فرهنگی مدیریت و کسب و کار بین المللی است.

این درجه، با برخی از آموزش چهره به چهره در USQ Toowoomba و اسپرینگفیلد تحویل داده اینترنتی، به شما این فرصت برای افزایش مهارت های مدیریت بین المللی خود را با تمرکز خاص بر کسب و کار بین المللی است.

.

Program taught in:
انگلیسی

See 2 more programs offered by University of Southern Queensland (USQ) »

این دوره Online, Campus based
Start Date
فوریه 2019
جولای 2019
Duration
2 - 8 
پاره وقت
تمام وقت
Price
22,430 AUD
By locations
By date
Start Date
فوریه 2019
Application deadline
Start Date
جولای 2019
Application deadline
Start Date
نوامبر 2019
Application deadline
Start Date
فوریه 2019
Application deadline
Start Date
جولای 2019
Application deadline
Start Date
فوریه 2019
Application deadline
Start Date
جولای 2019
Application deadline