کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی جهانی (تمام وقت)

عمومی

$expand_more $expand_less

مقدمه

$expand_more $expand_less

درباره این دانشگاه

Kajaani University of Applied Sciences (KAMK) offers a selection of degrees that are widely respected by the working community, including Bachelor’s and Master's Degrees delivered in English. If you’r ... اطلاعات بیشتر

Kajaani University of Applied Sciences (KAMK) offers a selection of degrees that are widely respected by the working community, including Bachelor’s and Master's Degrees delivered in English. If you’re interested in taking advantage of the famous Finnish education, you can choose to study International Business, Esports Business, Sports and Leisure Management, or Tourism at KAMK. اطلاعات محدود
کجایی
مشاهده پروفایل مدرسه
$expand_more $expand_less

سؤالی بپرسید

این فرم را تکمیل کنید، سپس تیم پذیرش دانشگاه به شما پاسخ خواهد داد.