کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی در مدیریت تجارت بین المللی (MBA) ، لختی

عمومی

2 مکان موجود

شرح برنامه

برنامه درجه در مدیریت کسب و کار بین المللی در لاهتی برای دانشجویانی در نظر گرفته شده است که مایل به توسعه دانش حرفه ای ، مهارت های رهبری ، مدیریت استراتژیک ، نوآوری و مدیریت فرآیند در یک زمینه تجارت بین المللی هستند.

دانش آموزان برنامه می توانند بلافاصله یادگیری خود را در محل کار خود اعمال کنند. بسیاری از فارغ التحصیلان قادر هستند از فرصت های جدید یا در سازمان فعلی خود یا در مشاغل حرفه ای جدید سرمایه گذاری کنند.

به دست آوردن مهارت ها و توانایی های نوآورانه برای توسعه مشاغل بین المللی ، به فارغ التحصیلان ما کمک می کند تا امکانات حرفه ای خود را برای عبور از مشاغل فراتر از چالش های بازار محلی گسترش دهند. این مطالعات فرصتی عالی برای بهبود مهارتهای گفتاری و نوشتاری انگلیسی شما به منظور کار در یک نقش بین المللی با تمرین و کار در یک محیط چند فرهنگی فراهم می کند.

شما در طی تحصیلات خود با کار در یک گروه مطالعات بین المللی ، صلاحیت های بین المللی را توسعه خواهید داد. همچنین می توانید در زمینه تبادل مطالعه شرکت کنید و در سمینارها و پروژه های بین المللی شرکت کنید.

اهداف

برنامه درجه در مدیریت کسب و کار بین المللی در لاهتی برای دانشجویانی در نظر گرفته شده است که مایل به توسعه دانش حرفه ای ، مهارت های رهبری ، مدیریت استراتژیک ، نوآوری و مدیریت فرآیند در یک زمینه تجارت بین المللی هستند.

متقاضیان موظفند حداقل دو سال سابقه کار در یک زمینه مرتبط (تمام وقت کار) و تمایل به پیشرفت مهارت های حرفه ای خود در تجارت بین المللی داشته باشند. دانشجویان فنلاندی و بین المللی به شدت مورد تقاضا هستند. همچنین متقاضیانی که هم اکنون در مرحله انتقال شغلی قرار دارند می توانند در مجموعه مهارت های آینده خود برای ورود مجدد به بخش اشتغال سرمایه گذاری کنند.

فرصت های شغلی

دانش آموزان برنامه می توانند بلافاصله یادگیری خود را در محل کار خود اعمال کنند. بسیاری از فارغ التحصیلان قادر هستند از فرصت های جدید یا در سازمان فعلی خود یا در مشاغل حرفه ای جدید سرمایه گذاری کنند.

به دست آوردن مهارت ها و توانایی های نوآورانه برای توسعه مشاغل بین المللی ، به فارغ التحصیلان ما کمک می کند تا امکانات حرفه ای خود را برای عبور از مشاغل فراتر از مشکلات بازار محلی گسترش دهند. این مطالعات فرصتی عالی برای بهبود مهارتهای گفتاری و نوشتاری انگلیسی شما به منظور کار در یک نقش بین المللی با تمرین و کار در یک محیط چند فرهنگی فراهم می کند.

آخرین به روز رسانی نوامبر 2019

درباره این دانشگاه

LAB University of Applied Sciences operetas in Finland in the cities of Lahti and Lappeenranta. The new institution will start its operation on 1 January 2020.

LAB University of Applied Sciences operetas in Finland in the cities of Lahti and Lappeenranta. The new institution will start its operation on 1 January 2020. اطلاعات محدود
لاپنارنتا , لاختی , لاختی + 2 بیشتر کمتر