توضیحات رسمی را مطالعه کنید

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (MBA)

MBA
برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 1 برنامه دیگر ارائه شده توسط American University of Ras al Khaimah »

این دوره واقع در پردیس
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
تمام وقت
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ