کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (MBA)

عمومی

درباره این دانشگاه

Pioneering British education in Dubai, with highly acclaimed degree programmes that meet the specific demands of local business and industry.

Pioneering British education in Dubai, with highly acclaimed degree programmes that meet the specific demands of local business and industry. اطلاعات محدود
شهر دانشگاهی
مشاهده پروفایل مدرسه
Complete this form and the school’s admissions team will reply to you.