کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

ST AUGUSTINE UNIVERSITY OF TANZANIA

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

ST AUGUSTINE UNIVERSITY OF TANZANIA

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

اهداف برنامه

شرایط ورود

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
فوریه 2019
سپتامبر 2019
Duration
مدت زمان
تمام وقت
Locations
تانزانیا - Mwanza, Mwanza Region
تاریخ شروع : فوریه 2019, سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
فوریه 2019, سپتامبر 2019
تانزانیا - Mwanza, Mwanza Region
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات