توضیحات رسمی را مطالعه کنید

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

مقدمه

گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه Nanhua در سال 2000 تاسیس شد، و موسسه تحصیلات تکمیلی مدیریت در همان زمان تاسیس شد. در سال 2002، ما این افتخار برای دریافت تایید از وزیر آموزش و پرورش به سرچشمه دکتری برنامه است. در سال 2003 موسسه تحصیلات علوم مدیریت دوباره سازمان دهی شد و تغییر نام از موسسه تحصیلات تکمیلی مدیریت. در سال 2007، گروه مدیریت بازرگانی و موسسه تحصیلات علوم مدیریت یکپارچه شده است. سه برنامه در آن، از جمله برنامه کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا وجود دارد برنامه است.

گروه مدیریت بازرگانی فراهم می کند چند جهت و با کیفیت بالا از دانش مربوط به مدیریت به تخصص دانش آموزان واجد شرایط برای جهان کسب و کار رقابتی. از طریق بحث مورد و شرکت نوع سفر، ما در انتظار برای آموزش توانایی دانش آموزان از تفکر مستقل و روح کار گروهی است. بر اساس مفاهیم ترکیب تئوری و عمل با هم، ما شما را به دوره های در مدیریت بازاریابی، مدیریت تولید، مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی و مدیریت اطلاعات. علاوه بر این، ما نیز زمینه های مطالعات زیر را در دوره های آموزش ما قرار داده است.

برنامه لیسانس

 • رفتار مشتری
 • شرکت مقدمه
 • رفتار سازمانی
 • آمار عمومی
 • اقتصاد
 • مشتری مربوط مدیریت
 • تحقیق در عملیات
 • تفکر خلاقانه
 • بررسی بازاریابی

برنامه های کارشناسی ارشد

 • تجزیه و تحلیل آمار
 • مواد و روش ها تعداد
 • تجزیه و تحلیل بازاریابی
 • مدیریت نوآوری
 • سیستم تفکر

برنامه پزشکان

 • روش های پژوهش
 • بحث مجله

بنابراین، دوره های ارائه شده توسط گروه مدیریت بازرگانی انتظار می رود به انطباق با الزامات جهان کسب و کار واقعی و می تواند دانش و توانایی دانش آموزان است برای این کار آمدن حمایت می کنند.

گروه کسب و کار رشته MBA در مدیریت

در مجموع 34 واحد درسی به تحصیلات تکمیلی (و نه از جمله پایان نامه) مورد نیاز است. از تمام 34 ساعت، 24 ساعت اعتباری دوره های مورد نیاز.

1. دوره های مورد نیاز:

2. دوره های دروس اختیاری:

برنامه آموزش در:
انگلیسی
چینی ها
این دوره Campus based
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا

سپتامبر 2019

Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date