کارشناسی ارشد مدیریت و مدیریت بازرگانی - EMBA (گروه راهنما)

عمومی

درباره این دانشگاه

UNIR México es una universidad mexicana de carácter privado aprobada ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el año 2013.

UNIR México es una universidad mexicana de carácter privado aprobada ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el año 2013. اطلاعات محدود
مکزیکوسیتی , مکزیکوسیتی + 1 بیشتر کمتر